Runa - kaikuja viikinkiajalta

una on näyttely, joka koostuu Monica Nordlingin valokuvista ja Helena Wileniuksen niihin kirjoittamista runoista. Näyttely on ollut esillä Kamera galleriassa, 5.9.–26.9.2008 (Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki, www.kameraseura.fi), sekä Kaakkois-Suomen Valokuvakeskuksessa Lappeenrannassa www.kaakkois-suomen.valokuvakeskus.fi, 31.7 - 22.8.2009.

Tekijöitä on kiehtonut erityisesti viikinkien syvällinen luontosuhde, näkemys luonnosta elämän perustana ja viisauden lähteenä. Monica Nordlingin luontoaiheisissa valokuvissa on vahvaa sisäistä dramatiikkaa. Viikinkien riimukirjaimet tuntuivat niille luontevalta viitekehykseltä. Ne - riimut (runa = riimu ruotsiksi) olivat alun perin myös luonnonilmiöiden symboleja. Runot ovat tulos yksittäisen kuvan ja siihen liitetyn riimun peilaamisesta. Mitä tapahtuu, kun ympäröivä luonto on kokijalleen täynnä henkilökohtaisia vertauskuvia? Syntyi mietelmiä, lyyrisiä tunnelmia ja osin humoristisiakin pieniä runotarinoita. Kaikkinensa kuvia ja runoja on 25 kpl - riimukirjaimiston eli futharkin mukaisesti. Kokonaisuudessa ei ole pyritty historialliseen rekonstruktioon. Valokuvathan esittävät luontoaiheita tämän päivän Etelä-Suomesta. Runojen riimutulkinnat yhdistelevät eri lähteistä koottuja näkemyksiä riimuista. Kyseessä on uusi, luova tapa soveltaa riimuja. Näyttelyn riimukuvien lisäksi on galleriassa esillä myös muutama lisäkuva tehostamassa viikinki-teemaa.

Kiitämme Epsonia näyttelyn tukemisesta. Valokuvat on tulostettu Epsonin Stylus Pro 3800 tulostimella, paperina Epson Enhanced Matte Paper.

Näyttelyn kuvista ja runoista olemme tehneet omakustannekirjan, joka toimii myös näyttelyluettelona.